Reiseforsikring - Tyrkiareiser Vi er opptatt av våre gjesters sikkerhet.
 • Min Reise
 • Skal vi ringe deg?
  Navn Etternavn
  Telefonnummer
  E-post
  Anropsdato
  Samtaletid
  Send_Callback

AVBESTILLINGSFORSIKRING:

Få pengene tilbake hvis uhellet er ute før avreise – helt fram til innsjekking på flyplassen. En avbestillingsforsikring koster 12 % av reisens totale pris, og dekker avbestilling av reisen ved akutt sykdom hos deg selv og/eller din nærmeste familie. Avbestillingsforsikring må tegnes ved bestilling av reisen og kan ikke legges til senere.

 

Vær oppmerksom på at du alltid må kunne fremvise relevant dokumentasjon.

 

Avbestillingsforsikringen kan benyttes i følgende tilfeller:
* Akutt sykdom hos deg selv/en medreisende eller sykdom hos et nært familiemedlem som resulterer i     sykehusinnleggelse.

* Innbrudd/brann eller lignende. i ditt hjem.

*  Hvis du uventet blir sagt opp.

* Skilsmisse og separasjon.

 

Begrensninger:
* Hvis årsaken til kanselleringen var kjent da du bestilte reisen.

* Hvis årsaken er en allerede eksisterende sykdom der det var symptomer 2 måneder før bestilling av reisen.
* Graviditet eller fødsel, men ikke uforutsette komplikasjoner som oppstår før uke 32.

 

Avbestillingsforsikringen dekker ikke følgende:
* Kostnader til legeundersøkelse mv.

* Ved konkurs.

* Ved hendelser som inntraff eller ble varslet før forsikringen ble tegnet.

* Pandemi.Spesielle betingelser for Avbestillingsforsikringen i løpet av Covid-19


• Nå kan du avbestille din reise hvis du selv eller en medforsikret blir syk med Covid-19.
• Hvis et medlem av din nærmeste familie blir syk med Covid-19, og innlagt på sykehus i tre eller flere dager, kan du avbestille din reise hvis reisen er snart forestående.
• Det kreves en legeerklæring for at du skal kunne benytte deg av denne særlige dekning.


Reiseforsikring: 
Vi anbefaler alle som reiser til utlandet å ha gyldig reiseforsikring, samt sjekke opp hva din forsikring inneholder og dekker. Vi vil gjøre oppmerksom på at uten en reiseforsikring kan skader og uhell fort blir ekstremt kostbart.  Vær oppmerksom på at Tyrkiareiser ikke er ansvarlig for forsikringsspørsmål, og at vi ikke kan ta noen avgjørelser mellom forsikringstakeren og forsikringsselskapet.