Før avreise

BESTILLINGSBEKREFTELSE OG BILLETTER
Kontroller at den skriftlige bekreftelsen stemmer overens med din bestilling. Dersom noe skal rettes, vennligst kontakt oss snarest mulig. Når reisen er bestilt på internett, sendes reisebevis/billett til din e-postadresse. Denne kommer som en PDF-fil og må skrives ut. For å få kunne åpne denne PDF-filen, må man ha Adobe Acrobat Reader som kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/

Hvis billetten ønskes sendt per post, koster dette kr 75,- per bestilling.

Bekreftelse/billett skal medbringes til avreiseflyplass i Norge og Tyrkia og forevises ved innsjekking. Tyrkiareiser påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten.

Tyrkiareiser har 16 års grense for kunder som reiser alene. Passasjerer som ikke har fylt 16 år ved utreisedato og som ønsker å reise alene til et av Tyrkiareisers reisemål, plikter å opplyse om dette ved bestilling og fremlegge skriftlig godkjennelse av foreldre eller foresatte (begge parter) ved kjøp av pakkereisen. Last ned fullmaktsskjema via vår nettside. Fullmakt skal også medbringes til avreiseflyplass og forevises ved innsjekking. Tyrkiareiser påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan vise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

Barn under 2 år reiser gratis men betaler en avgift på kr 300,- uansett reiselengde. De har da ingen rett til eget sete på flyet, fribagasje eller egen seng på reisemålet og må sitte på fanget til en voksen under flyreisen. Flyselskapenes sikkerhetsregler tillater kun ett barn under 2 år pr. voksen. Barnet må ikke ha fylt 2 år innen reisens avslutning.

Aldersgrense for barn er fra 2 år til og med 11 år. Aldersgrense for ungdom er fra 12 år til og med 16 år.

Ut- og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister du retten til hjemreisen, så sant ikke annet er avtalt og skriftlig bekreftet av Tyrkiareiser. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke og kan heller ikke overdras til andre.

BETALING
Betaling av reisen kan gjøres via bank/nettbank, kredittkort, eller via BankAxess dersom reisen bestilles senest 35 dager før avreise. Ved betaling via nettbank, tar det normalt 1-2 virkedager før pengene blir registrert.
Husk å oppgi KID-nummer, kontonummer og beløp ved betaling. Denne informasjonen finnes på bekreftelsen som er sendt.

Dersom det er mindre enn 35 dager til avreise, må reisen betales umiddelbart før du avslutter bestillingen, enten med kredittkort eller via BankAxess.
Når reisen er fullt betalt, får du tilsendt bestillingsnummer og bestillingsbekreftelse.
Vi aksepterer følgende kredittkort: vårt eget Resurskort, Visa, MasterCard og Diners.

Betalinger gjort med Visa, MasterCard og Diners belastes med et gebyr pålydende kr. 50,- per betaling. Gebyret dekker deler av kostnadene Tyrkiareiser har ved korttransaksjoner. Betalinger gjort med Resurskort eller BankAxess har ikke et slikt gebyr.

Med BankAxess kan du handle uten å gi fra deg kortopplysninger. Betaling med BankAxess benytter bankenes nye sikkerhetstjeneste - BankId - til å signere betalingen elektronisk. Les mer om BankAxess her.

PASS OG VISUM
Norske statsborgere må ha visum ved opphold i Tyrkia. Visum må kjøpes via www.evisa.gov.tr før avreise og koster 20 USD pr. person. Du betaler online med kort og får visumet med en gang. Det MÅ skrives ut og tas med når du skal reise. Norske statsborgere må ha visum ved opphold i Tyrkia.

Både ordinære pass (røde) og nødpass (oransje) kan benyttes for å søke om e-visa. For å søke om e-visa må man velge «Ordinary» som kategori for pass. Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum 6 måneder, eller lengre, fra innreisedato til Tyrkia. Passet må være skadefritt og også spedbarn (barn under 2 år) må ha eget pass med foto.

Reisende med norsk pass får et såkalt "multiple entry" visum for 3 måneder (90 dager) i løpet av en periode på 6 måneder. Dette innebærer at visumet kan brukes ved flere innreiser, men oppholdenes samlede lengde må begrenses til 90 dager totalt for hele perioden på 180 dager. Har man ”brukt opp” de 90 dagene før perioden er over, må man vente til hele 180-dagers perioden er over, før man kan søke om innreisevisum på nettet på nytt.
Reisende som ønsker å oppholde seg i Tyrkia lenger enn 90 dager, må søke om visum for utvidet opphold ved Den Tyrkiske Ambassade, Halvdan Svartes gate 5, 0244 Oslo, tlf. 22128750.

Reisende med andre pass enn ordinære norske pass (røde) eller norske nødpass (oransje) må selv undersøke om de trenger visum for innreise. Dette gjelder også for reisende som ikke er norske statsborgere, som har norsk fremmedpass samt norske statsborgere som er født under en annen nasjonalitet. De må selv undersøke om de behøver visum og sørge for å ha gyldig innreisetillatelse til Tyrkia. Søknad sendes til Den Tyrkiske Ambassade.
Opplysninger om visum og utenlandske ambassader/konsulater i Norge fås ved henvendelse til Utenriksdepartementet.

For nærmere informasjon om visum se vår visumguide

REISEFORSIKRING
Vi anbefaler på det sterkeste at du sørger for å ha reiseforsikring/avbestillingsbeskyttelse når du skal på reise. Hos Tyrkiareiser får du tegnet Europeiske reiseforsikring, som gir deg trygghet verden over. Europeiske har egen alarmsentral hvor du får kvalifisert hjelp døgnet rundt ved sykdom/ulykkesskade. Europeiske har også egne skadesentre verden over. Gjennom vårt samarbeid med Europeiske vil du kunne benytte deg av aktiv skadeservice på reisemålet med guideservice. Reiseforsikring har en øvre grense for erstatning. Sjekk at det du tar med på reisen er tilstrekkelig forsikret.

Forsikringen gjelder for medlemmer av norsk folketrygd med fulle rettigheter i trygden, med fast bostedsadresse i Norge registrert i folkeregistret og som skal returnere til Norge etter reisen. Medforsikret ektefelle/samboer må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som forsikringstager.

Vi gjør oppmerksom på at Europeisk helsetrygdkort gjelder kun i EU/EØS-land samt Sveits - ergo er det særdeles viktig at du sørger for å ha reiseforsikring ved reiser til Tyrkia.

Dersom du bestiller reiseforsikring hos Tyrkiareiser, oppfordrer vi alle til å lese de komplette forsikringsbetingelsene i den informasjonen som sendes før avreise.

Mange kunder har forsikringer gjennom kortselskap etc. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i hva som gjelder for dine forsikringer da ikke alle forsikringer er like dekkende.

RUTEFLY
Passasjerer som reiser med rutefly, får flybilletten direkte av flyselskapet. Tyrkiareisers billett/reisebevis gjelder i dette tilfellet som bevis på innkvartering.

AVBESTILLINGSBESKYTTELSE
Husk å tegne avbestillingsbeskyttelse når du bestiller reisen. Denne kostnaden (kr 195,- per person og 100 ,- per barn) vil lønne seg dersom en ulykkeshendelse eller plutselig og alvorlig sykdom skulle ramme deg eller noen av dine nærmeste like før avreise. Avbestillingsbeskyttelsen bestilles samtidig med reisen eller før du betaler depositum.

Forsikringen gjelder for hele reisefølget dersom alle bestiller avbestillingsbeskyttelse gjennom Tyrkiareiser. Dersom en i reisefølget må avbestille, slipper man å betale tillegg for ubenyttet seng ved delvis avbestilling. Alle rabatter forblir uendret, forutsatt at alle i reisefølget har tegnet avbestillingsbeskyttelse gjennom Tyrkiareiser. 

Dersom du har tegnet avbestillingsbeskyttelse gjennom Tyrkiareiser og dokumentasjon hit. Alminnelige Vilkår for Pakkereiser, er fremlagt senest 30 dager etter at avbestillingen er foretatt, får du refundert det innbetalte beløp minus avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på kr 500,- per person.

PARKERING OG OVERNATTING
Parkering
Tyrkiareiser har et samarbeid med Dalen Parkering.
Dalen parkering ANS‎,
Hans Gaarders veg 42,
2060 Gardermoen
Tel: +47 63 97 82 45
Faks: +47 63 97 78 45
E-post: post@dalenparkering.no

Overnatting
Gardermoen Airport Hotel er et prisgunstig og hyggelig hotell i nærheten av Gardermoen.
PB 24 - 2061 Gardermoen
Tel: +47 63 94 08 00
Faks: +47 63 94 08 01
E-post: booking@gardermoen-airporthotel.no

VAKSINASJON
Det er den reisendes ansvar å sørge for nødvendig vaksinasjon i forbindelse med reisen. Ta kontakt med din fastlege eller lokale helsestasjon for nærmere informasjon. Tyrkiareiser påtar seg ikke ansvar for råd om vaksinasjoner ved feriereiser. 

FUNKSJONSHEMMEDE
Våre flyselskaper har av sikkerhetsmessige grunner bestemmelser om hvor mange funksjonshemmede som kan reise med samme fly. Kunden må derfor informere Tyrkiareiser ved bestilling dersom han/hun har en eller annen form for funksjonshemming.

Dette gjelder også funksjonshemmede som helt eller delvis klarer seg selv både ved ombordstigning og avstigning av flyet og selv om den funksjonshemmede har med egen ledsager. Herunder regnes døve, blinde, psykisk utviklingshemmede eller personer som på grunn av alder eller sykdom kan ha problemer med å komme seg inn og ut av flyet. Reisende som har behov for "rullestol, bærehjelp til sete" kan ikke reise uten ledsager.

Få hotell i utlandet er tilpasset bevegelseshemmede. Det kan være trapper i og utenfor hotellet, heisen på hotellet kan være for smal, og baderommet kan være upraktisk for en rullestolbruker. Det er derfor viktig at du informerer om hvilke behov du har når du bestiller reisen. Vi gjør oppmerksom på at hotellrom/leiligheter som har bekreftet tilgjengelighet for bevegelseshemmede, ikke oppfyller skandinaviske krav til handikaptilpasning i følge Norsk Handicapforbund selv om hotellene kan ha tilpasninger som er godkjent i det gjeldende landet.

Tilgang til alle fasiliteter ved anlegget kan ikke garanteres. Det hender at plasskrevende utstyr som rullestoler etc. ikke får plass i bussen til hotellet. Den reisende må i så fall selv bekoste transporten. Våre selgere kan imidlertid være behjelpelig med å arrangere separat transport. Dette må avtales ved bestilling av reisen, og transporten vil være uten reiselederservice. Prisene kan variere fra ordinære busstransferpriser. Tyrkiareisers personale har på grunn av skaderisiko ikke tillatelse til å løfte eller bære bevegelseshemmede gjester og heller ikke bære bagasje. Uspesifiserte reiser anbefales ikke til fysisk og psykisk funksjonshemmede.

HUSDYR
Husdyr er ikke tillatt på våre reiser.

REISELENGDEN
Reiselengden regnes fra og med avreisedag til og med hjemreisedag. Dette gjelder også når reisen starter om kvelden eller natten, og hjemreisen finner sted om morgenen. Reiselengden omfatter derfor ikke alltid hele dager.

GRUPPEREISER
Grupper bestående av minst 20 deltakere som reiser under samme tidsperiode og til samme hotell kan få grupperabatter. Vilkår for gruppereiser og slike rabatter finner du på vår hjemmeside under reisevilkår for gruppereiser.
og Tyrkia og forevises ved innsjekking. Tyrkiareiser påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten.

SPESIELLE ØNSKER
Ønsker om et spesielt rom, beliggenhet eller lignende vil bli videreformidlet til reisemålet, men er å betrakte som ønsker. Tyrkiareiser kan ikke garantere at ønskene blir innfridd. Dette gjelder også ønsker om leiligheter/rom ved siden av hverandre. Ved uspesifiserte reiser vil ønskemål ikke bli oppført. Eventuelle ønskemål som ikke blir oppfylt, berettiger ikke til prisavslag eller annen kompensasjon.

PRISOPPLYSNINGER
I likhet med andre reisearrangører anvender Tyrkiareiser flytende prissetting. Dette betyr at prisen på en reise kan variere både opp og ned, avhengig av tilgjengelighet og etterspørsel. Aktuell pris meddeles ved bestilling. Ved eventuell prissenkning betales det ikke noe mellomlegg tilbake.
ØVRIG


UTENRIKSDEPARTEMENTETS REISERÅD
Tyrkiareiser følger alltid Utenriksdepartementets (UDs) reiseråd.Les mer på www.landsider.no

TRYKKFEIL
Tyrkiareiser tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket. Dersom det ikke er samsvar mellom tekst i katalog/nettsider og prisliste, skal man rette seg etter informasjon gitt på Tyrkiareisers nettsider. Vi tar videre forbehold om at priser på tyrkiareiser.no kan inneholde feil grunnet tekniske årsaker.
For siste oppdaterte versjon av Reisefakta – se tyrkiareiser.no

ØVRIG
Enkelte endringer i reisearrangementet kan skje helt frem til avreisetidspunktet. Det kan være forsinkelser eller andre endringer i flyprogrammet, forstyrrende byggearbeidet i og utenfor hotellområdet eller lignende. Vi meddeler alle reisende som blir berørt av vesentlige endringer, så snart vi får kjennskap til endringen, og det er derfor viktig at du oppgir korrekte kontaktopplysninger ved bestillingen. Vennligst meddel oss dersom du endrer tidligere oppgitte opplysninger.  Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise og mottatt billetten, vil bli meddelt skriftlig og per telefon. Endring av tidtabeller berettiger ikke til erstatningsreise, prisavslag eller annen kompensasjon. Eventuelle mindre endringer oppdateres fortløpende under presentasjonen av våre hotell på tyrkiareiser.no.

Det er viktig at du kontakter oss snares ved eventuelle forandringer av adresse, telefonnummer eller e-post etter at du har bestilt din reise.