Etter hjemkomst

REKLAMASJONER

Tyrkiareisers mål er at feil og mangler skal løses innen rimelig tid under oppholdet. Henvend deg derfor til vår reiseleder eller lokale representant så snart som mulig. På den måten får vi mulighet til å løse problemer der og da. Forutsetningen for å kunne kreve eventuelle prisavslag i ettertid er at vi som turoperatør har fått mulighet til å rette feilene under ditt opphold i Tyrkia. En eventuell klage etter hjemkomst, må være skriftlig og oss i hende senest 4 uker etter hjemkomst. Send klagen som e-post til kundeservice@tyrkiareiser.no eller per post. Vedlegg en kopi av reisebeviset/billetten og oppgi også romnummer dersom klagen gjelder innkvarteringen. Om saken ankes til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser må dette skje innen 4 uker etter at saken er ferdigbehandlet hos oss. Reklamasjon på flyreiser som ankes, sendes til Flyklagenemnda innen samme tidsfrist. Nemndenes adresse: Postboks 2924 Solli 0230 Oslo.

Savnet eller skadet bagasje 
Kontroller alltid bagasjen før du går gjennom tollkontrollen. Dersom bagasjen kommer bort eller skades, må det rapporteres til flyselskapets representant eller deres agent inne i ankomsthallen. Det skal fylles ut et skadeskjema (PIR-rapport) som sendes til gjeldende flyselskap for evt. erstatning. Flyselskapene avviser kravet dersom skade- /tapsrapport ikke foreligger. Vi gjør oppmerksom på at flyselskapene kun utbetaler et begrenset beløp til erstatning for skadet bagasje. Dersom bagasjen er skadet eller savnet og ikke kommer til rette, må du sende et brev på engelsk til det aktuelle flyselskapet med disse vedleggene:

Skadet bagasje - Corendon Airlines
1) Original skaderapport som ble fylt ut på flyplassen.
2) Kvittering på reparasjonen. Hvis skaden ikke kan repareres, må kvittering på bagasjens verdi fremlegges.
3) Kopi av billetten
4) Kundens bankkontonummer, banknavn og SWIFT-nummer.
Skaderapport for skadet bagasje sendes til Corendon Airlines.

Kontaktinformasjon:
Corendon Airlines
E-post: customer@corendon-airlines.com

Savnet bagasje - Corendon Airlines
1) Kopi av billetten med bagasje-kvitteringer.
2) Original skaderapport som ble fylt ut på flyplassen (PIR-rapport - Property Irregularity Report)
3) En detaljert liste av bagasjens innhold.
4) Kundens bankkontonummer, banknavn og SWIFT-nummer.

Flyselskapet etterlyser bagasjen og sørger for at du får beskjed så snart den kommer til rette. Om bagasjen ikke kommer til rette innen et antall timer på utreisen, utbetaler flyselskapet vanligvis en viss kompensasjon til dekning av nødvendige innkjøp. Vær oppmerksom på at reiseforsikringen også vanligvis dekker nødvendige innkjøp inntil bagasjen kommer til rette under oppholdet. Se forsikringsvilkårene for informasjon.
Dersom bagasjen ikke kommer til rette fremmer du krav om tapt bagasje til ditt forsikringsselskap eller til flyselskapet. Husk å sende med original skaderapport (PIR-rapport). Kompensasjon for eventuelt redusert ferieutbytte som følge av forsinket bagasje er ikke berettiget. Rapport for savnet bagasje som ikke kommer til rette, sendes til Corendon Airlines.

Kontaktinformasjon:
Corendon Airlines
E-post: customer@corendon-airlines.com

Viktig: alle dokumenter skal være originaldokumenter, men vi oppfordrer våre kunder til å beholde kopier av alt som sendes inn.

Skadet bagasje - Norwegian
Les mer her

Försinket bagasje - Norwegian
Les mer her

GJENGLEMTE SAKER

Tyrkiareiser er ikke ansvarlig for gjenglemte effekter, og vi kan ikke garantere at det du har mistet eller glemt kommer til rette. Glemmer du noe på flyet, må du umiddelbart etter landing kontakte flyselskapet eller deres representant på flyplassen. Gjenglemte saker leveres til flyselskapet/ hittegodsavdelingen (Lost & Found) på flyplassen.

Har du glemt noe på reismålet/hotellet, kan vi bistå deg med å etterlyse de gjenglemte gjenstandene. Fyll ut skjemaet som ligger på vår nettside. Hvis dine gjenstander blir funnet, betaler du inn et fastsatt beløp til vår konto og merker innbetalingen med bestillingsnummer. Beløpet dekker administrasjon og porto for forsendelse direkte fra reisemålet. Når beløpet er registrert på vår konto vil vi sende dine gjenstander hjem til deg som vanlig postforsendelse. Postsending er uregistrert og kan ikke spores i ettertid. Tyrkiareiser er ikke ansvarlig dersom forsendelsen skades eller ikke ankommer angitt adresse.