Reiseforsikring

Bestill din forsikring her

Vi anbefaler på det sterkeste at du sørger for å ha reiseforsikring/avbestillingsbeskyttelse når du skal på reise. Hos Tyrkiareiser får du tegnet Europeiske reiseforsikring, som gir deg trygghet verden over.

Europeiske har egen alarmsentral hvor du får kvalifisert hjelp døgnet rundt ved sykdom/ulykkesskade og har også egne skadesentre verden over. Gjennom vårt samarbeid med Europeiske vil du kunne benytte deg av aktiv skadeservice på reisemålet med guideservice.
Ring + 47 21 49 50 00 for øyeblikkelig hjelp.

Sjekk at det du tar med på reisen er tilstrekkelig forsikret. Reiseforsikring har en øvre grense for erstatning.

Forsikringen gjelder for medlemmer av norsk folketrygd med fulle rettigheter i trygden, med fast bostedsadresse i Norge registrert i folkeregistret og som skal returnere til Norge etter reisen. Medforsikret ektefelle/samboer må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som forsikringstager.

Vi gjør oppmerksom på at Europeisk helsetrygdkort gjelder kun i EU/EØS-land samt Sveits - ergo er det særdeles viktig at du sørger for å ha reiseforsikring ved reiser til Tyrkia.

Dersom du bestiller reiseforsikring hos Tyrkiareiser, oppfordrer vi alle til å lese de komplette forsikringsbetingelsene i den informasjonen som sendes før avreise.
Du finner også betingelsene her:
Enkeltperson og familie
Ungdom

Vær oppmerksom på at du må fylle ut skadeskjema ved bruk av reiseforsikring. Dette gjøres elektronisk, les mer her.

Mange kunder har forsikringer gjennom kortselskap etc. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i hva som gjelder for dine forsikringer da ikke alle forsikringer er like dekkende.

Kontakt oss i dag på info@tyrkiareiser.no eller 815 00 505 om du har spørsmål eller behøver hjelp med bestilling.

Priser for forsikring Inntil 10 døgn Inntil 17 døgn
Ungdom
Ungdom under 26 år kr 330 kr 380,-
Enkeltperson
Enkeltperson under 60 år kr 495 kr 580
Enkeltperson fra 60-75 år kr 530 kr 610
Gifte eller samboere
Gifte eller samboere under 60 år * kr 805 kr945
Gifte eller samboere over 60-75 år * kr 865 kr 995
Medreisende barn under 21 år kr 115 kr 135

* Forsikringen må kun tegnes av en av partene, men begge personnumre må registreres.