Reisefakta diverse

REKLAMASJONER
Tyrkiareisers mål er at feil og mangler skal løses innen rimelig tid under oppholdet. Henvend deg derfor til vår reiseleder eller lokale representant så snart som mulig. På den måten får vi mulighet til å løse problemer der og da. Forutsetningen for å kunne kreve eventuelle prisavslag i ettertid er at vi som turoperatør har fått mulighet til å rette feilene under ditt opphold i Tyrkia. En eventuell klage etter hjemkomst, må være skriftlig og oss i hende senest 4 uker etter hjemkomst. Send klagen som e-post til kundeservice@tyrkiareiser.no eller per post. Vedlegg en kopi av reisebeviset/billetten og oppgi også romnummer dersom klagen gjelder innkvarteringen. Om saken ankes til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser må dette skje innen 4 uker etter at saken er ferdigbehandlet hos oss. Reklamasjon på flyreiser som ankes, sendes til Flyklagenemnda innen samme tidsfrist. Nemndenes adresse: Postboks 2924 Solli 0230 Oslo.

GJENGLEMTE SAKER
Tyrkiareiser er ikke ansvarlig for gjenglemte effekter, og vi kan ikke garantere at det du har mistet eller glemt kommer til rette. Glemmer du noe på flyet, må du umiddelbart etter landing kontakte flyselskapet eller deres representant på flyplassen. Gjenglemte saker leveres til flyselskapet/ hittegodsavdelingen (Lost & Found) på flyplassen.

Har du glemt noe på reismålet/hotellet, kan vi bistå deg med å etterlyse de gjenglemte gjenstandene. Fyll ut skjemaet som ligger på vår nettside. Hvis dine gjenstander blir funnet, betaler du inn et fastsatt beløp til vår konto og merker innbetalingen med bestillingsnummer. Beløpet dekker administrasjon og porto for forsendelse direkte fra reisemålet. Når beløpet er registrert på vår konto vil vi sende dine gjenstander hjem til deg som vanlig postforsendelse. Postsending er uregistrert og kan ikke spores i ettertid. Tyrkiareiser er ikke ansvarlig dersom forsendelsen skades eller ikke ankommer angitt adresse.

KREDITTKORT
Kredittkort benyttes på eget ansvar. Tyrkiareiser er ikke ansvarlig for kjøp og betaling ved utsalgssteder som besøkes under oppholdet. Ved mistanke om eller forsøk på svindel, er det ditt eget ansvar å kontakte din bankforbindelse snarest mulig.

RUTEFLY
Passasjerer som reiser med rutefly, får flybilletten direkte av flyselskapet. Tyrkiareisers billett/reisebevis gjelder i dette tilfellet som bevis på innkvartering.

UTENRIKSDEPARTEMENTETS REISERÅD
Tyrkiareiser følger alltid Utenriksdepartementets (UDs) reiseråd.Les mer på www.landsider.no

TRYKKFEIL
Tyrkiareiser tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket. Dersom det ikke er samsvar mellom tekst i katalog/nettsider og prisliste, skal man rette seg etter informasjon gitt på Tyrkiareisers nettsider. Vi tar videre forbehold om at priser på tyrkiareiser.no kan inneholde feil grunnet tekniske årsaker.
For siste oppdaterte versjon av Reisefakta – se tyrkiareiser.no