17.07.2016: UD har oppdatert sitt reiseråd - 17.07 kl. 15.20

Utenriksdepartementet har nå endret sitt reiseråd for reiser til Tyrkia og gir klarsignal for reiser til Antalya regionen:

"Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendig i Ankara og Istanbul,
unntatt i transittområder på flyplassene. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold som ikke er
strengt nødvendig i grenseområdene i Tyrkia nærmereenn ti km fra grensen til Syria.

Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser og opphold i resterende områder av de provinsene som grenser
til Syria, samt øvrige provinser i sørøst".

Eventuelle ønsker om endring eller avbestilling vil igjen være regulert av alminnelige avbestillingregler. 

Oppdatert 17.07 kl. 15.30