Flyreisen

PÅ FLYPLASSEN
Dersom ikke annet er oppgitt, bør fremmøte ved innsjekkingsskranke skje 2 timer før flyavgang. Innsjekkingen stenger 1 time før avgang. Du må selv følge med på informasjonstavlene og passe på å være ved utgangen i god tid før ombordstigning.

HELBREDSTILSTAND
Den reisende er selv ansvarlig for at hans/hennes helsetilstand er slik at vedkommende ikke bevisst eller ubevisst utsetter seg selv, sine egne eller andre medreisende for fare, smittefare eller ulempe. Visse typer smittsomme sykdommer som f.eks. vannkopper kan medføre flyforbud. Gravide deltar på eget ansvar. Flyselskapene har ulike grenser for hvor sent i svangerskapet de tillater gravide å delta på flyreisen. Flyselskapene vil også kunne kreve at du må ha med deg legeattest som bekrefter at du er frisk nok til å fly og dato for fødselen. Legeattesten må være på engelsk. I enkelte tilfeller må attesten dokumentere at du har blitt undersøkt av din lege i løpet av de 3 siste dagene før avreise. Kontakt Tyrkiareiser for nærmere informasjon.

For Corendon Airlines gjelder følgende:
Gravide passasjerer aksepteres ombord frem til 28. uke uten at legeattest kreves. Mellom 28. og 35. uke kreves legeattest (engelsk) som dokumenterer at man er i form til å fly. Legeattesten får ikke være eldre enn en måned. Avhengig av omstendighetene kan kapteinen for flyvningen kreve ny legeattest og i visse tilfeller nekte ombordstigning. Under og etter uke 35 får man ikke fly.


Viktige medisiner som kan bli nødvendig under reisen, skal alltid pakkes i håndbagasjen. Medisiner i håndbagasje skal ligge i originalpakningen og resepten skal medbringes. For enkelte medisiner kreves legeattest på engelsk dersom medisinen skal medbringes ombord. Skal medisinen sendes som vanlig bagasje trenger man ikke legeattest, men det må sendes en søknad til flyselskapet dersom vekten overstiger ordinær bagasjevekt. Ta alltid resepter med på reisen.

Medisinsk ustyr som insulinpumpe og blodsukkerapparat kan medbringes om bord på flyet så lenge du har med legeattest på engelsk.

Dersom du har en sykdom eller tar medisiner forordnet av lege som av og til kan tolkes som om du er beruset, må du ha med gyldig legeattest. Hvis dette ikke kan fremvises, kan du bli avvist ved innsjekking eller av kapteinen om bord på flyet før avgang.

BABYER/BARN UNDER 2 ÅR
Barn under 2 år reiser gratis, men betaler en avgift på kr 300,- uansett reiselengde. De har da ingen rett til eget sete på flyet, fribagasje eller egen seng på reisemålet og må sitte på fanget til en voksen under flyreisen. Flyselskapenes sikkerhetsregler tillater kun ett barn under 2 år pr. voksen. Barnet må ikke ha fylt 2 år innen reisens avslutning.

ALDERSGRENSE BARN OG UNGDOM
Barn: fra 2 år til og med 11 år.
Ungdom: fra 12 år til og med 16 år.

BAGASJE
Tillatt bagasjevekt er 20 kg + 6 kg håndbagasje. Overvekt medfører tilleggsavgift. Flyselskapenes regler for pakking av innsjekket bagasje er følgende; bagasjen skal ikke inneholde gjenstander som kan skades under flygningen, f. eks. ting som ikke er tilstrekkelig innpakket. Bagasje som sjekkes inn skal være pakket slik at den tåler å håndteres sammen med annen bagasje i lasterommet.

Hverken Tyrkiareiser eller flyselskapet er ansvarlig for spesialbagasje som f. eks. sykler, sportsutstyr, rullestoler eller barnevogner som ikke er forsvarlig pakket. For pakking av barnevogner anbefales spesialemballasje som f. eks. Airshells og Prampack. For sportsutstyr gjelder spesielle bestemmelser. Utstyr kan avvises hvis det er nødvendig av vekt eller plasshensyn. Den reisende har selv ansvar for sin bagasje under busstransfer. Hold øye med din bagasje og pass på at den settes inn på riktig buss.

Verdisaker, viktige dokumenter og medisiner må alltid pakkes i håndbagasjen. Vær oppmerksom på spesielle regler for håndbagasje. Se luftfartstilsynet.no for informasjon.

For reiser med rutefly gjelder egne bestemmelser for bagasje. Kontakt Tyrkiareiser for eller Avinors nettsider for mer informasjon. Sjekk også flyselskapet du reiser med for deres individuelle tilleggsbestemmelser.

MÅLTIDER OG SERVICE OM BORD
Mat om bord kan bestilles mot tillegg i prisen. Flymåltidet må bestilles sammen med reisen eller senest 4 dager før avreise. Drikke og andre varer (utenom taxfree) må betales med kontanter. Spesialmat kan bestilles senest 9 dager før avreise, enkelte mot tillegg i prisen. Alle kjøp om bord er en avtale mellom den reisende og flyselskapet, og er ikke noe Tyrkiareiser kan ta ansvar for. Vi kan aldri garantere en helt nøttefri flygning for de som lider av nøtteallergi.

FORSINKELSER
Flyforsinkelser er vanligvis forårsaket av værforhold, restriksjoner i luftrommet pga stor trafikk eller tekniske kontroller. Eventuell tilslutning må derfor bestilles med gode marginer. Ved forsinkelser må du forholde deg til den informasjon som gis av flyselskapet eller deres representant. Tyrkiareiser har ikke egen representant på flyplassene i Norge. Ved flyforsinkelse gis kompensasjon i henhold til Alminnelige vilkår for Pakkereiser, pkt. 8.2.f.V. De reisende må selv dekke eventuelle taxiutgifter om man kommer for sent til fly, tog eller bussforbindelser.

Hos www.avinor.no kan du se om flyet er i rute.

FLYENDRINGER/TILSLUTNINGSFLY

De endelige avreisetidene vil normalt fremgå av billetten. Flyendringer kan imidlertid forekomme helt frem til avreise. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise og mottatt billetten, vil bli meddelt skriftlig og per telefon. Endring av tidtabeller berettiger ikke til erstatningsreise, prisavslag eller annen kompensasjon. Eventuelle mindre endringer oppdateres fortløpende under presentasjonen av våre hotell på tyrkiareiser.no.

Det er viktig at du kontakter oss snarest ved eventuelle forandringer av adresse, telefonnummer eller e-post etter at du har bestilt din reise.

Tilslutningsfly må bestilles med svært gode marginer. Det er viktig at tilslutningsbilletten er fleksibel slik man får mulighet til å endre denne dersom det skulle inntreffe forsinkelser eller tidtabellendring. Tyrkiareiser anbefaler at viktige begivenheter som bryllup, konfirmasjon og viktige møter ikke planlegges i nær tilslutning til reisens start eller avslutning. Tyrkiareiser er ikke ansvarlig for arrangementer som ligger utenfor vår regi.

ALKOHOLMISBRUK
Flyets kaptein kan ifølge internasjonale luftfartsbestemmelser avvise berusede passasjerer som kan være en fare for sikkerheten ombord. Passasjerer som avvises på dette grunnlag, vil ikke ha krav på refusjon av ubenyttede deler av reisen eller dekning av utgifter til hjemreise etc.

SKADET/BORTKOMMET BAGASJE


Skadet bagasje
De fleste forsikringsselskaper dekker ikke skader oppstått under flytransport. Kontroller alltid bagasjen før du går gjennom tollkontrollen. Dersom bagasjen kommer bort eller skades, må det umiddelbart rapporteres til flyselskapets representant eller deres agent i ankomsthallen. Det skal fylles ut et skadeskjema (PIR-rapport) som sendes til gjeldende flyselskap for evt. erstatning. Sørg for at du får originalen av PIR-rapporten, da denne kreves som underlag ved en eventuell erstatning iht. flyselskapets regler. Flyselskapene avviser kravet dersom denne skade- og tapsrapporten ikke foreligger. Flyselskapet avviser kravet dersom rapporten ikke foreligger innen 7 dager etter hjemkomst. Vi gjør oppmerksom på at flyselskapene kun utbetaler et begrenset beløp til erstatning for skadet bagasje.

Dersom bagasjen er skadet, ta først kontakt med en større veskeforretning eller lignende for å undersøke om skaden kan repareres og få dette utført om mulig. Kvittering for reparasjonskostnaden, skaderapport (original PIR-rapport), reisebevis og boardingkort/bagasjekvitteringer sendes i original til flyselskapet. Innhent også opplysninger om IBAN og Swift-nummer fra din bank og send dette sammen med de andre dokumentene til flyselskapet for eventuell utbetaling av erstatning.

Dersom innholdet i kofferten er skadet, ber vi deg kontakte ditt forsikringsselskap.

Bortkommet bagasje
Dersom bagasjen kommer bort, meld straks fra til flyselskapets representanter på flyplassen som fyller ut et skadeskjema (PIR-rapport). Flyselskapet etterlyser bagasjen og gir beskjed så snart den kommer til rette. Dersom bagasjen ikke kommer til rette innen et visst antall timer på utreisen, utbetaler flyselskapet alternativt forsikringsselskapet vanligvis en viss kompensasjon til dekning av nødvendige innkjøp mot kvittering. Les mer på flyselskapets nettsider og forsikringsvilkårene.

Dersom bagasjen ikke kommer til rette, kan krav om tapt bagasje fremmes til flyselskapet eller forsikringsselskapet.

Forsinket bagasje berettiger ikke prisavslag eller annen kompensasjon fra Tyrkiareiser.

KUN FLY
Et begrenset antall plasser pr avgang. Busstransport til reisemålet kan bestilles mot et tillegg i prisen samtidig med bestilling av flybilletten. Av- og påstigning må skje på et av Tyrkiareisers anviste steder. Husk å kontakte Tyrkiareisers reiseledere senest 24 timer før hjemreise for informasjon om tid og sted for påstigning. Reisende som har kjøpt «kun fly» må ha sine mobiltelefoner tilgjengelige for eventuell viktig informasjon fra oss før, under og etter ferien.