Bagasje

Tillatt bagasje
Voksne og barn over 2 år:
20 kg bagasje pr pers
6 kg håndbagasje pr pers
Dersom 2 eller flere ønsker å dele innsjekket koffert/bag, så kan ikke denne overstige maksgrensen på 32 kilo.

Corendon Airlines: Håndbagasje max 6 kg (45x32x25 cm)

Priser
Overvekt pr. kg: Corendon 7 Euro/kg

Spesialbagasje som sportsutstyr, sykler etc.er ikke inkludert i den ordinære bagasjevekten.
Vennligst kontakt oss i god tid før avreise for informasjon om priser samt bestilling av spesialbagasje.

Barnevogner
Corendon Airlines: Barnevogner med vekt opptil 10 kg inkludert emballasje kan tas med fritt. Vognen må kunne slås sammen og skal være forsvarlig pakket.
Hverken Tyrkiareiser eller flyselskapet er ansvarlig for skader på barnevogner som ikke er forsvarlig pakket. For pakking av barnevogner anbefales spesialemballasje som f. eks. Airshells og Prampack.

Utstyr kan avvises hvis det er nødvendig av vekt- eller plasshensyn.


Savnet eller skadet bagasje
Kontroller alltid bagasjen før du går gjennom tollkontrollen. Dersom bagasjen kommer bort eller skades, må det rapporteres til flyselskapets representant eller deres agent inne i ankomsthallen. Det skal fylles ut et skadeskjema (PIR-rapport) som sendes til gjeldende flyselskap for evt. erstatning. Flyselskapene avviser kravet dersom skade- /tapsrapport ikke foreligger. Vi gjør oppmerksom på at flyselskapene kun utbetaler et begrenset beløp til erstatning for skadet bagasje. Dersom bagasjen er skadet eller savnet og ikke kommer til rette, må du sende et brev på engelsk til det aktuelle flyselskapet med disse vedleggene:

Skadet bagasje
1) Original skaderapport som ble fylt ut på flyplassen.
2) Kvittering på reparasjonen. Hvis skaden ikke kan repareres, må kvittering på bagasjens verdi fremlegges.
3) Kopi av billetten
4) Kundens bankkontonummer, banknavn og SWIFT-nummer.

Skaderapport for skadet bagasje sendes til Corendon Airlines.

Kontaktinformasjon:
Corendon Airlines
E-post: customer@corendon-airlines.com

Savnet bagasje
1) Kopi av billetten med bagasje-kvitteringer.
2) Original skaderapport som ble fylt ut på flyplassen (PIR-rapport - Property Irregularity Report)
3) En detaljert liste av bagasjens innhold.
4) Kundens bankkontonummer, banknavn og SWIFT-nummer

Flyselskapet etterlyser bagasjen og sørger for at du får beskjed så snart den kommer til rette. Om bagasjen ikke kommer til rette innen et antall timer på utreisen, utbetaler flyselskapet vanligvis en viss kompensasjon til dekning av nødvendige innkjøp. Vær oppmerksom på at reiseforsikringen også vanligvis dekker nødvendige innkjøp inntil bagasjen kommer til rette under oppholdet. Se forsikringsvilkårene for informasjon.

Dersom bagasjen ikke kommer til rette fremmer du krav om tapt bagasje til ditt forsikringsselskap eller til flyselskapet. Husk å sende med original skaderapport (PIR-rapport).

Kompensasjon for eventuelt redusert ferieutbytte som følge av forsinket bagasje er ikke berettiget.

Rapport for savnet bagasje som ikke kommer til rette, sendes til Corendon Airlines.

Kontaktinformasjon:
Corendon Airlines
E-post: customer@corendon-airlines.com

Viktig: alle dokumenter skal være originaldokumenter, men vi oppfordrer våre kunder til å beholde kopier av alt som sendes inn.